Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Reklama handlowa w dawnym Krakowie: Praktyki komunikacyjne

Patrycja Pałka

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Stron: 413
Dział:
ISBN: 9788381386715
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/371
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

45,00 40,50

Pozycja dostępna

 

Patrycja Pałka

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022

Dział:

Stron: 413

ISBN: 9788381386715

 Książka stanowi oryginalne, bogate i wieloaspektowe opracowanie tematu, który do tej pory nie był przedmiotem monograficznego ujęcia z językoznawczej perspektywy. Praca autorstwa Patrycji Pałki lukę tę w znakomity sposób wypełnia. [… ] Niewątpliwie bardzo mocnym atutem pracy jest zgromadzony przez Autorkę obszerny i zróżnicowany materiał badawczy, który jak dotąd nie podlegał językoznawczemu opisowi. [… ] Autorka przedmiotem oglądu uczyniła nie tylko ogłoszenia w prasie, plakaty czy ulotki reklamowe, lecz także różnego rodzaju elementy kultury materialnej, niezwykle rzadko stanowiące materię badawczą w naukowych opracowaniach, m.in. opakowania, pudełka, torebki na towar, papier firmowy, koperty, nalepki, rachunki, noty, cenniki, karty pocztowe, różnego rodzaju pisma.

[…] Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu danych z rozmaitych źródeł i opracowań przedstawione w monografii treści daleko wykraczają poza analizę materiału badawczego. Autorka omawia rozległe konteksty wybranej tematyki, wykazując przy tym niezwykłą szczegółowość, wręcz drobiazgowość opisu, przy równoczesnej umiejętności syntetycznego ujęcia. Łącząc wiele rozmaitych danych z różnorodnych dziedzin wiedzy i subdyscyplin językoznawczych, Badaczka prowadzi jednak spójny i klarowny wywód naukowy, dążąc do holistycznego ujęcia omawianej problematyki. Dzięki temu monografia stanowi niezwykle bogate treściowo, wieloaspektowe opracowanie dyskursu reklamowego w początkowych etapach jego rozwoju.

 

Z recenzji dr hab. Ewy Młynarczyk, prof. UP

 

 

Dr Patrycja Pałka jest adiunktem w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół semantyki, leksykografii, pragmalingwistyki i analizy dyskursu, a także językoznawstwa korpusowego i nauczania języka polskiego jako obcego. Jest autorką monografii Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej (Katowice 2009) oraz współautorką Przewodnika po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia) razem z Agatą Kwaśnicką-Janowicz (Kraków 2017) i pracy zespołowej Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich pod redakcją Donaty Ochmann i Renaty Przybylskiej (Kraków 2017). W jej dorobku naukowym istotne miejsce zajmuje także redakcja haseł (w latach 2007–2018) w Wielkim słowniku języka polskiego PAN.