Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie

Glottodydaktyka polonistyczna dziś. Monografia zbiorowa

red. Iwona Janowska, red. Przemysław E. Gębal

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka; 15
Stron: 372
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376387468
Wydanie drukowane
 

35,00 31,50

Pozycja dostępna

 

Niniejszy tom zawiera referaty (...) poświęcone glottodydaktyce polonistycznej sensu stricto, czyli teoretycznym, programowym i praktycznym aspektom nauczania polszczyzny jako języka drugiego i obcego. Stanowią one swoistą wizytówkę współczesnej myśli glottodydaktycznej, obecnej w rozważaniach polskich i zagranicznych (...) Wnoszą istotny głos w dyskusję na temat obecnego miejsca i postulowanego rozwoju glottodydaktyki polonistycznej, sygnalizując potrzeby badawcze, prowadzone kierunki badań, wykorzystywane podejścia metodologiczne oraz kreśląc perspektywy na przyszłość. (...)
Pokłosie (...) konferencji w postaci tego opracowania stanowi istotny wkład w realizację celu wymienionego w tytule tomu. Tylko przemyślany rozwój glottodydaktyki polonistycznej jest w stanie zapewnić rozwój studiów polonistycznych w świecie, których podstawą jest i zawsze będzie skuteczne nauczanie i uczenie się języka polskiego.

Przemysław E. Gębal, Iwona Jankowska Wprowadzenie (fragment)