Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842

Ewa Modzelewska - Opara

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Stron: 429
Dział:
ISBN: 9788381385657
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/357
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

40,01 36,01

Pozycja dostępna

 

Ewa Modzelewska - Opara

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022

Dział:

Stron: 429

ISBN: 9788381385657

 Dr Ewa Modzelewska-Opara jest już dobrze znana jako autorka pierwszego monograficznego opracowania twórczości Augusta Antoniego Jakubowskiego (syna autora Marii, Antoniego Malczewskiego), to jest książki August Antoni Jakubowski – poeta rozpaczy. Życie i twórczość (Kraków 2015). Taż sama Badaczka wydała także ocalały fragment powieści Jakubowskiego Major Aleksander (Kraków 2016), a także opublikowała szereg studiów o owym amerykańskim „rozbitku”, co najważniejsze, znacząco poszerzających wiedzę o poecie-samobójcy. Autorka wybrała sobie za temat badań obszar bodaj najsłabiej spenetrowany przez historię literatury polskiej – amerykańską gałąź XIX-wiecznej polskiej literatury emigracyjnej (… ). Z tym problemem imponująco sobie poradziła, odbywając kwerendy przynajmniej w kilkunastu najszacowniejszych amerykańskich bibliotekach od Chicago do Nowego Jorku, od Bostonu do Ohio. Książkę czyta się jako rzecz zupełnie oryginalną, świeżą, pełną informacji dotychczas nieznanych. Bez trudności przeczyta ją Polak, ale i zainteresowany dziejami Polonii Amerykanin czy polskiego pochodzenia nowojorczyk.

prof. dr hab. Jarosław Ławski,

Uniwersytet w Białymstoku

 

 

Odkrycia archiwalne dr Ewy Modzelewskiej-Opary pozwoliły jej stworzyć pierwszą – dodajmy, że bardzo udaną – próbę syntetycznego ujęcia dorobku pisarskiego trzech polistopadowych emigrantów. Autorka nie tylko najdokładniej, jak dotąd, zgromadziła ich spuściznę, lecz także, mając za podstawę tak bogaty materiał źródłowy, dokonała jego gruntownego omówienia. Stało się to możliwe dzięki umiejętnemu doborowi przez nią metod opisu i kontekstów interpretacyjnych. Tym samym publikacja stanowi ważny i potrzebny z naukowego punktu widzenia wkład w rozwój badań nad literaturą polskich emigrantów w Ameryce.

 

prof. dr hab. Marek Nalepa,

Uniwersytet Rzeszowski